Cyfrowa Małopolska

Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

Cyfrowa Małopolska to system informatyczny, który ma na celu usprawnienie kontaktu on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej na rzecz przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli na terenie województwa małopolskiego. 

 

W ramach systemu udostępniono 128 procedur możliwych do załatwienia przez Internet. Dla mieszkańców i przedsiębiorców naszego regionu to ogromne udogodnienie i oszczędność czasu w załatwianiu spraw urzędowych.

Małopolska - mapa

 

Platforma stworzona przez Województwo Małopolskie jest w pełni zintegrowana z ogólnopolskim systemem ePUAP, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfikacji naszego regionu. System wykorzystuje ustandaryzowane wzory procedur elektronicznych, a także umożliwia użycie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania dokumentów. Stanowi to silny impuls rozwoju e-administracji w regionie.

 

W celu załatwiania spraw za pośrednictwem Cyfrowej Małopolski niezbędne jest posiadanie konta w systemie ePUAP (więcej). 

 

Cyfrowa Małopolska to elektroniczne narzędzie nie tylko dla klientów Urzędu Marszałkowskiego. Województwo zelektronizowało także usługi w gminach czy powiatach, a samorządy mogą bezpłatnie udostępniać procedury swoim klientom.

 

Serwis skonstruowano tak, aby ułatwić dotarcie do określonych procedur. Dzięki sprawnej wyszukiwarce i przejrzystemu podziałowi spraw można w prosty sposób przesłać daną sprawę do wybranego urzędu. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z działem najczęściej zadawanych pytań w zakresie przesyłania spraw drogą elektroniczną.

 

Jak załatwić sprawę przez Internet przy użyciu Cyfrowej Małopolski? Zapraszamy do obejrzenia instrukcji.

 


  

Informujemy, że system Cyfrowa Małopolska zastąpił dotychczasowo funkcjonujący Cyfrowy Urząd we Wrotach Małopolski.

 


 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronach internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (adres siedziby: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi 

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podejmuje poprzez swoje departamenty oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. 

Gromadzenie danych 

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na dwa sposoby: 

1.informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych. 

2.Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych: 

a) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny, 

b) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. 

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykorzystania oferowanej funkcji. 

Mechanizm cookies 


I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. 

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. 

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych. 

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 

V. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: 
właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników; 
zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika; 
tworzenia statystyk oglądalności. 

VI. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

VII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. 

VIII. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. 

Wykorzystywanie danych 


I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych. 

II. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom. 

III. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapewnia użytkownikom swoich stron internetowych realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. 

Bezpieczeństwo 

I. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

II. Strony internetowe administrowane przez Urząd Marszałkowski Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Małopolskiego zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. 

Podstawa prawna 

Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3) 
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ,z póź. zm. ) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 


 

Zobacz także politykę ochrony prywatności systemu ePUAP

 


Kontakt

 

Dodatkowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów 12 63 03 236 oraz 12 63 03 108

Kontakt e-mail: bip@malopolska.mw.gov.pl

Zespoł ds. Systemów Informacyjnych
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Informacje wyszukiwarki