Czym jest elektroniczny podpis kwalifikowany?

Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

Podpis elektroniczny - to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów elektronicznych oraz służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść. 

Bezpieczny (kwalifikowany) podpis elektroniczny - zwykle jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego.  Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany m.in. do :

  • podpisywania umów,
  • składania podań i pism,
  • podpisywania faktur elektronicznych,
  • zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG)
  • składania deklaracji celnych i podatkowych,
  • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS).

Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w czterech firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki. (www.nccert.pl)

Nadzór nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym należy zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawą o działach administracji rządowej do kompetencji Ministra Gospodarki. Zakres i formy nadzoru określa ustawa o podpisie elektronicznym.

 

Więcej informacji na temat podpisu elektornicznego dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/)

Informacje wyszukiwarki