Cyfrowa Małopolska

Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

Cyfrowa Małopolska to system informatyczny, który ma na celu usprawnienie kontaktu on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej na rzecz przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli na terenie województwa małopolskiego. 

 

W ramach systemu udostępniono 128 procedur możliwych do załatwienia przez Internet. Dla mieszkańców i przedsiębiorców naszego regionu to ogromne udogodnienie i oszczędność czasu w załatwianiu spraw urzędowych.

Małopolska - mapa

 

Platforma stworzona przez Województwo Małopolskie jest w pełni zintegrowana z ogólnopolskim systemem ePUAP, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfikacji naszego regionu. System wykorzystuje ustandaryzowane wzory procedur elektronicznych, a także umożliwia użycie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania dokumentów. Stanowi to silny impuls rozwoju e-administracji w regionie.

 

W celu załatwiania spraw za pośrednictwem Cyfrowej Małopolski niezbędne jest posiadanie konta w systemie ePUAP (więcej). 

 

Cyfrowa Małopolska to elektroniczne narzędzie nie tylko dla klientów Urzędu Marszałkowskiego. Województwo zelektronizowało także usługi w gminach czy powiatach, a samorządy mogą bezpłatnie udostępniać procedury swoim klientom.

 

Serwis skonstruowano tak, aby ułatwić dotarcie do określonych procedur. Dzięki sprawnej wyszukiwarce i przejrzystemu podziałowi spraw można w prosty sposób przesłać daną sprawę do wybranego urzędu. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z działem najczęściej zadawanych pytań w zakresie przesyłania spraw drogą elektroniczną.

 

Jak załatwić sprawę przez Internet przy użyciu Cyfrowej Małopolski? Zapraszamy do obejrzenia instrukcji.

 


  

Informujemy, że system Cyfrowa Małopolska zastąpił dotychczasowo funkcjonujący Cyfrowy Urząd we Wrotach Małopolski.

 


 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronach internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (adres siedziby: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szanuje prywatność użytkowników stron i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron, w kontekście funkcjonowania Systemu Cyfrowa Małopolska.

Gromadzenie danych

1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników strony uzyskiwane są na automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:

a) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,

b) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

2. Dane formularzy/wniosków przesyłane są przesyłane bezpośrednio na Elektroniczne Skrzynki Podawcze w ePUAP - zgodnie z polityką bezpieczeństwa systemu ePUAP oraz systemu Proilu Zaufanego.

Mechanizm cookies

1. Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.

4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
c) tworzenia statystyk oglądalności.

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych

W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics.

Bezpieczeństwo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Kontakt

 

Pomoc techniczna: 12 63 03 236

Kontakt e-mail: bip@umwm.pl

Informacje wyszukiwarki