Płatności on-line

Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

Pragniemy poinformować, że możliwe jest już dokonywanie płatności elektronicznych na portalu Cyfrowej Małopolski. 

 

Płatności elektroniczne, dokonywane w trakcie przesyłania wniosku, oparte są o mechanizmy ogólnopolskiego systemu ePUAP. Obsługę płatności zapewnia usługa Paybynet. Główną zaletą tego rozwiązania jest szybkość dokonywania transakcji.

 

Dzięki usłudze Paybynet możliwe jest dokonywanie przelewu z potwierdzeniem. Urząd chwilę po dokonaniu płatności otrzymuje wraz z wnioskiem Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO), może więc odrazu rozpocząć realizację danej sprawy.

 

Operatorem płatności Paybynet jest Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR) - Więcej informacji o Paybynet dostępne jest pod adresem – www.paybynet.pl

 

Jako pierwsi z płatności on-line mogą skorzystać Klienci Banków:

 

Lista banków dostępny w usłudze PayByNet

 

Transakcje realizowane przez Paybynet mogą wiązać się z opłatą prowizyjną na rzecz KIR. O wysokości opłaty prowizyjnej Płatnik zostanie poinformowany przez KIR w takcie dokonywania płatności.

 

Instrukcja dokonywania płatności Paybynet w systemie Cyfrowa Małopolska

Informacje wyszukiwarki