Alfabetyczna lista usług

Egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Marszałek Województwa organizuje egzaminy z następujących języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
• Język angielski
• Język francuski
• Język niemiecki
• Język hiszpański
• Język włoski
• Język rosyjski

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich:
• tatrzańskich
• beskidzkich

Informacje wyszukiwarki