Nazwa usługi:

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

   
Kogo dotyczy: Osób lub podmiotów wykonujących przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.

Kategoria II dotyczy pojazdów:
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3.5 m.

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.

Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:
1) podmiot wykonujący przejazd,
2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 lipca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
- Art. 64
- Art. 64b
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 764)
- par. 1
- par. 7
- par. 8
- par. 12
- par. 13
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366)
- ust. 1, pkt. 2
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
  • dowód wniesienia opłaty
   
Opłaty: opłata w wysokości 100zł.
   
Czas realizacji: 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 639
Informacje wyszukiwarki