Nazwa usługi:

Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

   
Kogo dotyczy: Każdy obywatel RP
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranych Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
   
Opłaty: 17 zł
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 106
Informacje wyszukiwarki