Nazwa usługi:

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta – F-PG.7335-1/1
  • Projekt techniczny lub koncepcja (opis i rysunek) określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz części obiektu objęte zmianami sposobu użytkowania.
   
Opłaty: 17 zł
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 618
Informacje wyszukiwarki