Nazwa usługi:

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy lub Rolnika, który zakończył świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie.

Wnioskodawca (przedsiębiorca lub rolnik), który zakończył świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie składa informację do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
   
Podstawa prawna: Ustawa
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268)
- Art. 38, ust. 2
- Art. 38, ust. 3
- Art. 39, ust. 4
- Art. 39, ust. 5
Ustawa
Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 (Dz. U. z 2013r., poz. 482)
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2a
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 3
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 4
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2011r., Nr 259, poz. 1553)
- par. 17, ust. 1, pkt. 1
- par. 17, ust. 3
- par. 18, ust. 2
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie
   
Opłaty: Nie dotyczy
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2080
Informacje wyszukiwarki