Nazwa usługi:

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

   
Kogo dotyczy: Osoby zamierzającej prowadzić hodowlę/utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańców
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.

   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005r., Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)
- Art. 10
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobie hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010r., Nr 135, poz. 909)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy chart
   
Opłaty: 82,00 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1765
Informacje wyszukiwarki