Nazwa usługi:

Przekazanie informacji dot. egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

   
Kogo dotyczy: Kierownika ośrodka szkolenia kierowców
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia przekazanie informacji dot. egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie.
Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, informację o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
Informacje powinny zostać przedstawione najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego.

Starosta może umożliwić przekazanie ww. informacji drogą elektroniczną.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151)
- Art. 23
- Art. 27
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: Nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2196
Informacje wyszukiwarki