Nazwa usługi:

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

   
Kogo dotyczy: Zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku.
   
Skrócony opis: Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku. Zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku.
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • w przypadku gdy wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
   
Opłaty: 17 zł Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane w celu przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.
   
Czas realizacji: Od ręki
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 144
Informacje wyszukiwarki