Nazwa usługi:

Zaświadczenie o numerze PESEL

   
Kogo dotyczy: O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.
   
Skrócony opis: Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia o numerze PESEL.
O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty.
   
Opłaty: 17 zł.
Zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia o numerze PESEL nadanym po raz pierwszy lub po zmianie numeru; a także zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.
   
Czas realizacji: 7 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 217
Informacje wyszukiwarki