Nazwa usługi:

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

   
Kogo dotyczy: O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.
   
Skrócony opis: Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
   
Opłaty: 17 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.
Zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, a także w celu przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.
   
Czas realizacji: Od ręki - zaświadczenia w formie wydruku komputerowego.
Do 7 dni od daty złożenia wniosku - pozostałe zaświadczenia.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 722
Informacje wyszukiwarki