Nazwa usługi:

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

   
Kogo dotyczy: Zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dotyczy.
   
Skrócony opis: Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem.
Zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dotyczy.
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia
  • dowód wpłaty lub oryginał przelewu.
   
Opłaty: 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. W tytule wpłaty należy podać: informację, jaka to jest opłata, sprawę, w której wnoszona jest opłata, imię i nazwisko
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 189
Informacje wyszukiwarki