Nazwa usługi:

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

   
Kogo dotyczy: osób ubiegająych się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (Dz. U. z 2013r., poz. 672, z późn. zm.)
- Art. 75, ust. 1, pkt. 18
- Art. 75, ust. 5
- Art. 75a
- Art. 76
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004r., Nr 144, poz. 1519)
Rozporządzenie
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012r., poz. 97)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
  drogowym.
 • Załączniki:

  1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,

  2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

  3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),

  5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

  6. cennik,

  7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
  przewozy (wyłącznie autobusy),

  8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy

  regularne w krajowym transporcie drogowym osób.
 • II. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • 1. kserokopia licencji na transport drogowy osób;

  2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;

  3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

  4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

  5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu);

  6. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.
   
Opłaty: Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób (okres ważności zezwolenia, opłata):

Do 1 roku - 250 zł.

Do 2 lat - 300 zł.

Do 3 lat - 350 zł.

Do 4 lat - 450 zł.

Do 5 lat - 550 zł.

Za Za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób:

Do 1 roku - 125 zł.

Do 2 lat - 150 zł.

Do 3 lat - 175 zł.

Do 4 lat - 225 zł.

Do 5 lat - 275 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu
zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Starosty, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 206
Informacje wyszukiwarki