Nazwa usługi:

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku min. w zakresie utworzenia stowarzyszenia zwykłego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r. Prawo o stowarzyszeniach nadzór nad stowarzyszeniami. (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198)
Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgłoszenie zawierające dane określone w w/w ustawie tj.: 1. Nazwa stowarzyszenia. 2. Cel stowarzyszenia. 3. Teren, i środki działania. 4. Siedziba stowarzyszenia. 5. Przedstawiciel reprezentującego stowarzyszenie
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 261
Informacje wyszukiwarki