Nazwa usługi:

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

   
Kogo dotyczy: Jednostki organizacyjne lub osoba fizyczna
   
Skrócony opis: Marszałek Województwa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
   
Podstawa prawna: Ustawa
o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
- Art. 24 ust. 1-8, 10-12
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
  • Oryginał oświadczenia o treści zawartej w art. 24 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy o usługach turystycznych
  • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
   
Opłaty: Za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783, z późn. zm.).
   
Czas realizacji: Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
   
Tryb odwoławczy: Od postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje Stronie zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1223
Informacje wyszukiwarki