Nazwa usługi:

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

   
Kogo dotyczy: Przewodników górskich
   
Skrócony opis: Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
- Art. 28 ust. 4
Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)
- par. 7 ust. 1,2,3,4,5
- par. 22 ust. 1,6
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego
  • Jedna fotografia legitymacyjna o formacie 3 cm. x 4 cm
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 855
Informacje wyszukiwarki