Nazwa usługi:

Patronat Marszałka Województwa Małopolskiego lub udział w komitecie honorowym

   
Kogo dotyczy: Patronat Honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego, Wicemarszałków lub Członków Zarządu WM mogą ubiegać się wyłącznie podmioty organizujące przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla Województwa, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.
   
Skrócony opis: 1. Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, Wicemarszałków lub Członków Zarządu WM mogą być przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla Województwa, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.

2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym.

3. Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Wicemarszałków lub Członków Zarządu WM nie mogą zostać objęte fundacje, placówki, kluby czy instytucje, lecz konkretne projekty i wydarzenia.

4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

5. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego powinna być dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.

6. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:
- aktualnego logotypu Województwa Małopolskiego
- informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

7. Przyjęcie Patronatu Honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Marszałka Województwa Małopolskiego w przedsięwzięciu.

8. Wydarzenia, które zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej www.malopolska.pl

9. Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Kancelarię Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

10. W przypadku wnioskowania o udział w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, obowiązują takie same procedury, jak w przypadku Patronatu Honorowego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o Patronat Honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego
   
Opłaty: nie dotyczy
   
Czas realizacji: nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1600
Informacje wyszukiwarki