Nazwa usługi:

Wyrażenie zgody na wykorzystanie symboli Województwa Małopolskiego

   
Kogo dotyczy: Prawo używania herbu Województwa Małopolskiego przysługuje organom Województwa, Urzędowi Marszałkowskiemu i wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.

Uznaje się za celowe wywieszanie flagi na całym obszarze województwa przez samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje, organizacje i osoby prywatne podczas uroczystości o randze wojewódzkiej lub państwowej.
   
Skrócony opis: Herb Województwa umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz w salach posiedzeń należących do organów Województwa i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Flaga województwa może być umieszczana na budynkach i obiektach do podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic państwowych i wojewódzkich, a także podczas oficjalnie ogłaszanej żałoby.

Używanie herbu lub flagi Województwa, w tym na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie herbu w znaku towarowym wymaga zgody na zasadach określonych przez Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażonej w formie uchwały.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie herbu i flagi Województwa Małopolskiego
Inne
Uchwała Nr XXV/388/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie herbu i flagi Województwa Małopolskiego
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/flagi Województwa Małopolskiego
   
Opłaty: nie dotyczy
   
Czas realizacji: nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 8215
Informacje wyszukiwarki