Nazwa usługi: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
   
Skrócony opis: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków
   
Dane usługodawcy  
   
Nazwa instytucji:  Urząd Gminy Gręboszów
   
Miejscowość: Gręboszów
Kod pocztowy: 33-260
Ulica:
Nr budynku: 144
Nr lokalu:
   
Komórka organizacyjna:
   
Telefon:
Fax:
   
Miejsce składania dokumentów:
   
BIP:
   
Dodatkowe informacje:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Formularz elektroniczny:

   
Opłaty Płatność
   
Płatność online: Brak
   
Informacje wyszukiwarki