Lista spraw

Egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Marszałek Województwa organizuje egzaminy z następujących języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
• Język angielski
• Język francuski
• Język niemiecki
• Język hiszpański
• Język włoski
• Język rosyjski

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich:
• tatrzańskich
• beskidzkich

Poświadczenie znajomości języka obcego dla przewodnika górskiego

Poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego.

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Usługa umożliwia zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przed...

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Marszałek Województwa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Informacje wyszukiwarki