Lista spraw

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich:
• tatrzańskich
• beskidzkich

Egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Marszałek Województwa organizuje egzaminy z następujących języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
• Język angielski
• Język francuski
• Język niemiecki
• Język hiszpański
• Język włoski
• Język rosyjski

Poświadczenie znajomości języka obcego dla przewodnika górskiego

Poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego.

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Marszałek Województwa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Informacje wyszukiwarki