Lista spraw

Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych.

Koncesjobiorca jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania ro...

Stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizy...

Informacje wyszukiwarki