Lista spraw

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

Prawo organizowania zgromadzeń...

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku min. w zakresie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Informacje wyszukiwarki