Lista spraw

Patronat Marszałka Województwa Małopolskiego lub udział w komitecie honorowym

1. Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, Wicemarszałków lub Członków Zarządu WM mogą być przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla Województwa, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.

2. Patronate...

Pismo ogólne

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące wa...

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie symboli Województwa Małopolskiego

Herb Województwa umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz w salach posiedzeń należących do organów Województwa i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Flaga województwa może być umieszczana na budynkach i obiektach do podkreślen...

Informacje wyszukiwarki